Laura is a double certified Montessori teacher from Canada

Khóa Học Trực Tiếp

Xem: 11036

Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 3

Thời gian:
Địa điểm:
Quy mô:
Học phí:
Giáo viên: Cô Laura

Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 3

Thông tin sản phẩm: Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 3
Coming soon

Đăng Ký Khóa Học

Các Khóa Học Khác

Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori (LEP)

Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori đầu tiên tại Hà Nội

Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 1

Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 1 - Xây dựng mối quan hệ cùng con, cách để con mở lòng với ba mẹ và làm sao để lắng nghe con đúng cách