Laura is a double certified Montessori teacher from Canada

Khóa Học Trực Tiếp

Xem: 2278

Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori (LEP)

Địa điểm: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Quy mô: Tối đa 8 học sinh

Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori đầu tiên tại Hà Nội

Thông tin sản phẩm: Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori (LEP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Ký Khóa Học

Các Khóa Học Khác

Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori (LEP)

Chương trình Kỹ năng Tiếng Anh chuẩn Montessori đầu tiên tại Hà Nội

Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 1

Khóa học Nghệ thuật làm Cha mẹ - Buổi 1 - Xây dựng mối quan hệ cùng con, cách để con mở lòng với ba mẹ và làm sao để lắng nghe con đúng cách